Про нас

Міссія та цінності

НВК «Престиж» — навчально-виховний комплекс «Дошкільний заклад-загальноосвітній навчальний заклад при Міжрегіональній Академії Управління Персоналом».
Основна мета:

забезпечення якісної дошкільної, початкової та середньої загальної освіти;
формування гармонійної та успішної особистості шляхом розкриття її природних здібностей, розвитку потенціалу та життєвих компетентностей;
створення умов для самореалізації кожного члена учнівського та педагогічного колективу.

Основні завдання:

Забезпечення повної загальноосвітньої підготовки учнів економіко-гуманітарного спрямування.
Органічний зв’язок навчання з історією, культурою та традиціями народу України.
Повсякденно збагачуючи зміст освіти на базі передових навчальних технологій, всебічної інформатизації, активно сприяти розвитку учнів.

Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, в тому числі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про власність», Положень «Про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад» та «Про навчально-виховний комплекс», Статуту навчально-виховного комплексу «Престиж» при МАУП.