Цікава наука

В НВК « Престиж» є цікава наука «Логіка»

Розвиток логічного мислення – це дуже важливий та необхідний процес мислення, при якому людина використовує логічні конструкції та готові поняття. Необхідно відмітити, що логічне мислення та уява лежать в основі практичних винаходів, які створило людство. Можна навіть сказати, що логічне мислення – це основа геніальності.

Логічне мислення – це вміння оперувати абстрактними поняттями, це кероване мислення, мислення шляхом міркувань, суворої відповідності законам логіки, бездоганна побудова причинно-наслідкових зв’язків. Зокрема, уміння проводити такі найпростіші логічні операції, як визначення понять (дефініція), порівняння, узагальнення, класифікація, судження, доказ.

Ми маємо сформувати в наших вихованців уміння міркувати, орієнтуватися в усьому, що їх оточує, належно оцінювати життєві ситуації, приймати самостійні рішення, аргументувати свої міркування, помічати і розкривати причинно-наслідкові зв'язки в довкіллі. Відтак, набагато важливіше не просто дати дітям певні знання, сформувати відповідні навички, а й прищепити їм основи особистості. Тому головний напрямок — це розвиток логічного мислення дітей під час ознайомлення з навколишнім світом у всіх його взаємозв'язках і залежностях.