Студія інформаційних технологій

В НВК « Престиж» при МАУП є студія інформаційної технології

Метою є формування теоретичних знань та практичних умінь роботи із прикладними програмами на веб-платформі, які необхідні для ефективного застосування нових інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності та подальшому набутті знань.

Під час вивчення курсу учні знайомляться з актуальними проблемами інформаційних світових технологій та систем, сучасними тенденціями розвитку апаратних засобів та програмного забезпечення; з основами сучасних інформаційних технологій, тенденціями їхнього розвитку, навчаються їх принципам побудови інформаційних моделей, проведенню аналізу отриманих результатів, застосуванню сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності.