Послуги логопеда

В НВК «Престиж» при МАУП працює логопедичний пункт.

Логопед — Лис Ольга Володимирівна

 

Освіта – НПУ ім.М.П.Драгоманова присвоєна кваліфікацію: Логопед. Педагог-дефектолог дошкільних закладів для дітей з порушенням мовлення. 

Основні структурні компоненти професійної діяльності вчителя-логопеда

 • Діагностична діяльність (вивчення анамнезу, історії розвитку, причин порушень у дитини, бесіда з батьками, спостереження за дитиною, обстеження мовлення).
 • Складнання індивідуальних корекційно-компенсаторних планів роботи з кожною дитиною.
 • Визначення доцільних форм взаємодії з дтитиною, видів корекційно-розвивальної роботи.
 • Корекційна робота з виправлення порушень усного та писемного мовлення.
 • Надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення родини до активної практичної співпраці.
 • Співпраця із практичним психологом, вихователем щодо корегування педагогічного, корекційного процесу, пошуку шляхів його вдосконалення.
 • Аналіз результативності роботи, визначення динаміки розвитку дитини, ведення документації та складання звітів.
 • Участь у різних заходах методичної роботи, самоосвіта.
 • Пропаганда логопедичних знань, взаємодія з громадськістю.

Зміст корекційно-розвиваючої роботи вчителя-логопеда

 • виробляє і вправляє рухи артикуляційних органів;
 • готовить артикуляційний уклад до постановки звуків;
 • визначає послідовність постановки звуків від характеру мовленнєвих порушень;
 • працює над розвитком правильного мовного дихання дітей;
 • відбиває артикуляційний уклад певного звука, використовуючи відпрацьовані раніше рухи органів мовлення;
 • ставить звук (різними прийомами та методами);
 • закріплює поставлений звук у складах;
 • автоматизує поставлені звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв’язній мові;
 • проводить диференціацію звуків;
 • відпрацьовує граматичні форми.

Найчастіше приймаються діти з такими логопедичними висновками:

ФФНМ — Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення — це порушення процесів формування вимовної системи рідної мови у дітей з різними мовними розладами унаслідок дефектів сприймання і вимови фонем.

ЗНМ — Загальне недорозвинення мовлення – складне мовленневе порушення, при якому у дитини з нормальним слухом та інтелектом порушуються усі компоненти мови: лексика, фонетика, граматика.

проста, складна дислалия — визначається як порушення звуковимови при нормальному слуху і збереженій іннервації мовного апарату.

Розклад логопедичних занять складається таким чином, щоб учитель-логопед міг займатися з дітьми тільки під час їх вільної діяльності не в збиток загальноосвітніх занять.