Підготовка до ЗНО

Ґрунтовна підготовка до тестування, системність, професіоналізм вчителів та досконало розроблені програми з усіх екзаменаційних дисциплін — саме за такими принципами працює підготовка до ЗНО в НВК «Престиж» при МАУП.

Вони — ключ до успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до найкращих українських ВУЗів.

Готуючись до ЗНО з англійської мови, української мови та літератури,ви:

 • поглибите знання, вдосконалите вміння та навички мовленнєвої діяльності;
 • ефективно засвоїте системні знання про англійську та українську мови;
 • отримаєте ґрунтовний та послідовний практикум з читання, письма, говоріння, аудіювання;
 • навчитеся аналізувати художній літературний твір у його цілості;
 • вивчите та зрозумієте історію та розвиток української літератури, ознайомитеся з особливостями вітчизняного літературного процесу;
 • отримаєте ґрунтовне уявлення по усе різноманіття літературних жанрів та їх ознаки;
 • ознайомитесь з творами, що не лише найповніше характеризують ключові етапи українського літературного процесу, але й найчастіше
 • використовуються у тестах ЗНО.

Готуючись до ЗНО з математики, ви:

 • приділите багато уваги розв’язуванню тестових задач, зокрема — задач на відсоткові розрахунки;
 • опануєте завдання, що використовувалися у тестах ЗНО за кілька минулих років;
 • засвоїте елементи комбінаторики та статистики;

Готуючись до ЗНО з предмету «Історія України» , ви:

 • ґрунтовно вивчите курс історії нашої Батьківщини — з найдавніших часів до сьогодення;
 • отримаєте знання з предмету на перетині шкільної та ВУЗівської програм;
 • якісно засвоїте актуальні сьогодні теми з найновішої історії, отримаєте уявлення про євроінтеграційний вектор України, сучасні засади внутрішньої та зовнішньої політики держави, місце і роль, які наша країна наразі посідає у світовій та європейській спільноті і т.д.